Tutor Mates Mobile 2ESO és la versió de continuació d’aquesta aplicació, però per a alumnes de 2n d’ESO. Com l’original, inclou pràctica i teoria matemàtica de Números, Àlgebra, Geometria, Funcions, Estadística i probabilitat ajustades al nivell educatiu. Dins de l’aplicació s’inclouen diferents apartats de Teoria, Exercicis i Problemes, amb les seves corresponents solucions per fomentar l’autonomia dels alumnes. L’aplicació es veu molt millor en tauletes o pantalles grans, ja que la porció d’informació que inclou és força gran.