Tuli Emociones és una aplicació molt bàsica que no compleix amb el que esperaríem d’un joc dedicat a les emocions. En primer lloc, hem d’indicar que els dibuixos deixen força a desitjar, sobretot perquè les emocions no s’identifiquen gaire bé en el rostre del personatge. D’altra banda, els nens només podrà interactuar en tres pantalles (no hi ha res més) i no queda massa clar què és el que s’ha de fer. De fet, les emocions que corresponen a cada una de les situacions no són massa clares i no tenen per què estar relacionades.