Existeixen infinitat d’aplicacions per aprendre els oposats. Opuestolandia n’és una més. No destaca per res en particular, però veuràs que ofereix el bàsic i imprescindible. El nen haurà de recórrer diferents pantalles per classificar els diferents objectes en caixes amb una etiqueta: gran-petit, poc-molt, alt-baix, etcètera. Els gràfics són correctes i la música que acompanya és bastant agradable. Llàstima que el joc sigui tan curt. De seguida hauràs acabat.