Quatre operacions bàsiques, quatre tipus d’exercicis. Matemáticas PRO para niños és una aplicació desenvolupada especialment per aquells nens i nenes que estan aprenent a dominar les primeres quatre operacions: sumar, restar, multiplicar i dividir. S’inclouen quatre taules d’exercicis, que l’usuari podrà iniciar i començar a resoldre immediatament. Les opcions de configuració són una mica complexes, però en general, l’aplicació s’entén bé i és fàcil d’utilitzar. Ens agradaria que l’aplicació tingués més contingut, com per exemple, taules de multiplicar per estudiar, i que comptés amb activitats més variades. L’aplicació seria més completa i no resultaria tan avorrida.