Kids Math és una aplicació amb les quals els nens i nenes podran aprendre els números i posar a treballar les seves habilitats matemàtiques. L’eina està ben dissenyada i les activitats ens semblen correctes. Tot i això, els tres nivells de dificultat són absolutament dispars: en allò senzill tan sols ens ensenyen els números i en allò difícil es proposen operacions matemàtiques absolutament complexes. En aquest sentit,  l’aplicació hauria estat més homogènia perquè el nen pugui avançar i aprofitar tots els exercicis seguint un ritme més natural. L’aplicació té un funcionament àgil, però inclou molts anuncis a pantalla completa que resulten molt molestos. A més, ens agradaria que el joc inclogués activitats més variades perquè no resultin tan monòton.