Juegos de Memoria Niños Animales és un joc de memòria en el qual el nen ha d’anar destapant peces per descobrir parelles. S’indica que és un joc d’animals, però el cert és que també apareixen objectes quotidians de tot tipus. Podràs escollir diferents nivells de dificultat, classificats segons el número de peces que decideixis incorporar al tauler. En general, es tracta d’un joc correcte, però les animacions són lentes i al final pot fer-se força avorrit.