Electronics Calculator Pro és una aplicació que tot estudiant d’Electrònica hauria de tenir instal·lada al seu telèfon mòbil. Es tracta d’una eina molt útil amb vàries calculadores, converses i taules de referència per realitzar operacions i càlculs relacionats amb el món de l’electrònica. Veuràs que inclou totes les mesures, referències i fórmules que un necessita per realitzar tots aquests càlculs. És cert que en l’apartat gràfic podria millorar, però com a eina de treball és més que encertada.