L’aplicació El Cavaller Joan és un conte que explica la història d’un pop molt especial que vol ser un cavaller i com aconsegueix ser-ho. El tema del conte és la motivació i es treballen habilitats personals i socials com la iniciativa, l’esforç, l’optimisme i l’empatia.