Brain Trainer Memoria és un joc destinat a desenvolupar les habilitats cerebrals cognitives dels nens en etapa d’infantil. Es tracta d’un joc de memòria clàssic, però amb un disseny molt clar de la interfície d’usuari i uns dibuixos bonics i nets. Podrem escollir diferents nivells de dificultat (fàcil, moderat i dur), però com pots imaginar, tan sols dependrà del número de fitxes que es posin sobre el tauler. La música que acompanya el joc és molt agradable, però si volem jugar sense ella, podrem fer-ho. L’aplicació està disponible en diferents idiomes.