123s ABC escritura SET1 és una aplicació que anirà molt bé tant als docents com als alumnes per practicar l’escriptura dels números i lletres. S’inclouen quatre exercicis diferents per treballar el traç de les minúscules, les majúscules, els números i les formes. L’aplicació inclou diferents eines per adaptar el tipus de traç, però la veritat és que amb el dit és difícil ser precís. Estaria bé poder utilitzar l’aplicació amb un punter òptic que ens permeti cenyir-nos a les pautes marcades. L’aplicació és correcta, però ens agradaria que inclogués més instruccions i consells, a més de missatges indicant-nos si ho hem fet bé o no al final de l’exercici. L’aplicació seria molt més rica i probablement resultaria més entretinguda.