www.appseduca.com

A AppsEduca hem creat una plataforma on mestres i famílies poden trobar una gran varietat de programes educatius i aplicacions per treballar amb els nens i nenes o joves, ja que engloba nens de 3 anys fins a la universitaris.monstruito1

Les aplicacions es troben classificades per etapes educatives:

  • Educació Infantil
  • Educació Primària
  • Educació Secundària
  • Batxillerat
  • Altres estudis

Dins de cada etapa les aplicacions estan organitzades per àrees, facilitant així l’elecció dels continguts a treballar. Totes les aplicacions contenen un anàlisi molt complet d’aquells continguts que es treballen a l’aplicació, els elements positius i negatius d’aquesta i una breu explicació del joc o aplicació.

També, a cada etapa, hi ha una secció destinada a l’atenció a la diversitat on es recullen aquelles aplicacions que ens ajudaran a treballar amb alumnes amb necessitats educatives específiques (alumnes amb TDAH, trastorns d’audició i llenguatge…)

A més, hi ha una secció destinada a la gestió dels centres on es troben aquells programes i aplicacions destinades a l’organització i gestió dels centres educatius.

monstruito2

En el nostre blog trobareu aquelles informacions i notícies més rellevants relacionades amb les tecnologies en educació, i podreu informar-vos sobre noves aplicacions i metodologies per a dur-les a terme amb l’alumnat o fills.

   Segueix-nos a:

FacebookRefilar